รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0660
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     3 กส 2531
  ผู้บริจาค     นายวินัย สมประสงค์
  วันที่บริจาค     23 พ.ค. 46  
  รายการ     เอกสาร คู่มือผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2531  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.