รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0066
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     13-9
  ผู้บริจาค     นางธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์ , นายประยงค์ ประยูรหงษ์ (คุณพ่อ)
  วันที่บริจาค     11 ธ.ค. 44  
  รายการ     เอกสาร “จัดประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครบเครื่องที่ ม.เกษตรและเอกสาร “ ถึงนักวิจัย นักประดิษฐ์ และนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ในรอบปี 2528  
  จำนวน     6  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.