รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0658
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     5 พช 2527
  ผู้บริจาค     นายวินัย สมประสงค์
  วันที่บริจาค     23 พ.ค. 46  
  รายการ     เอกสาร สวนนอกสู่ริมบึง ชุมนุมนิสิตพืชสวน มก.  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.