รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0655
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     6 อน 2527
  ผู้บริจาค     นายวินัย สมประสงค์
  วันที่บริจาค     23 พ.ค. 46  
  รายการ     หนังสือรับน้อง ประจำปี 2527-2528 ปลูกกล้า  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     601-700/0655.docclose windows.