รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0649
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     6 วน 2508
  ผู้บริจาค     ดร.เกรียงศักดิ์ สุวรรณธราดล
  วันที่บริจาค     17 เม.ย. 46  
  รายการ     หนังสือวนศาสตร์ วิ่งประเพณี 12 ฉบับ 28 สิงหาคม 2808  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     601-700/0649.docclose windows.