รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0647
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     5 กษ 2509
  ผู้บริจาค     ดร.เกรียงศักดิ์ สุวรรณธราดล
  วันที่บริจาค     17 เม.ย. 46  
  รายการ     หนังสือฟางข้าวฉลองครบเกษียณ ศ.จรัด สุนทรสิงห์  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     601-700/0647.docclose windows.