รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0646
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     6 กษ 2512
  ผู้บริจาค     ดร.เกรียงศักดิ์ สุวรรณธราดล
  วันที่บริจาค     17 เม.ย. 46  
  รายการ     หนังสือฟางข้าว ฉบับรับน้องใหม่ 2512  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     601-700/0646.docclose windows.