รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0645
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     6 อน 2511
  ผู้บริจาค     ดร.เกรียงศักดิ์ สุวรรณธราดล
  วันที่บริจาค     17 เม.ย. 46  
  รายการ     หนังสือพระพิรุณ ฉบับรับน้องใหม่ 2511  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     601-700/0645.docclose windows.