รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0640
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 0640/2546
  ผู้บริจาค     ญาติ ศ.ดร.อุบล เรียงสุวรรณ
  วันที่บริจาค     17 เม.ย. 46  
  รายการ     โล่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบแด่ ศาสตราจารย์ อุบล เรียงสุวรรณ ในฐานะที่ได้ปฏิบัติงานเป็นผลดีแก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตลอดเวลา 8 ปี 2 กุมภาพันธ์ 2523  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.