รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0064
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     10 2521 (ร)
  ผู้บริจาค     นางธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์ , นายประยงค์ ประยูรหงษ์ (คุณพ่อ)
  วันที่บริจาค     11 ธ.ค. 44  
  รายการ     รายงานการเข้าค่ายของแผนกประชาสัมพันธ์ (คุณธีรนุต ประยูรหงษ์)  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     25-100/0064.docclose windows.