รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0633
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     13-63
  ผู้บริจาค     ญาติ ศ.อมร ภูมิรัตน
  วันที่บริจาค     8 เม.ย. 46  
  รายการ     บัตรเจ้าหน้าที่ไทย ขอเข้าพื้นที่ปฏิบัติการของ กกล.บูรพา เลขที่ 686 ศ.อมร ภูมิรัตน  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     601-700/0633.docclose windows.