รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0629
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     13-59
  ผู้บริจาค     อ.อวบ เหมะรัชตะ
  วันที่บริจาค     8 เม.ย. 46  
  รายการ     เอกสารข้อมูลประวัติของ อาจารย์ อวบ เหมะรัชตะ  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.