รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0625
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 0625/2546
  ผู้บริจาค     ญาติหลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ และสำนักหอสมุด
  วันที่บริจาค     26 มี.ค. 46  
  รายการ     เครื่องมือตอนไก่ที่หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจเคยใช้  
  จำนวน     6  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     601-700/0625.docclose windows.