รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0624
  ประเภท     รูปภาพ
  หมายเลขทะเบียน     ภก-24
  ผู้บริจาค     ญาติหลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ และสำนักหอสมุด
  วันที่บริจาค     26 มี.ค. 46  
  รายการ     ภาพถ่ายหลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ กำลังรับปริญญาดอกเตอร์ออฟไซเซอร์ เกียรตินิยม ออริกัน คอลเลส 27 ต.ค. 2498  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.