รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0623
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     14-10
  ผู้บริจาค     ญาติหลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ และสำนักหอสมุด
  วันที่บริจาค     26 มี.ค. 46  
  รายการ     ใบปริญญาบัตรจาก OREGON STATE COLLEGE มอบแด่หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     601-700/0623.docclose windows.