รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0601
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-92
  ผู้บริจาค     ญาติ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ
  วันที่บริจาค     20 มี.ค. 46  
  รายการ     หนังสือ ที่ระลึกวันประสูติ ครบ 7 รอบ ของหม่อมเจ้าจักรพันธุ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ 27 กรกฎาคม 2536  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.