รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0600
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-91
  ผู้บริจาค     ญาติ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ
  วันที่บริจาค     20 มี.ค. 46  
  รายการ     หนังสือ 84 ปี ม.จ. จักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     501-600/0600.docclose windows.