รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0060
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-3
  ผู้บริจาค     นางธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์ , นายประยงค์ ประยูรหงษ์ (คุณพ่อ)
  วันที่บริจาค     11 ธ.ค. 44  
  รายการ     หนังสือ Student Weekly Vol.xxxi No.370 Monday October 22, 1990 (หน้า 6 Student of the Week)  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     25-100/0060.docclose windows.