รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0596
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-89
  ผู้บริจาค     ญาติ ศ. คุณชวนชม จันทระเปารยะ
  วันที่บริจาค     20 มี.ค. 46  
  รายการ     หนังสือลิเวลลีนและสุนัขของเขา  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     501-600/0596.docclose windows.