รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0595
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     13-58
  ผู้บริจาค     ญาติ ศ. คุณชวนชม จันทระเปารยะ
  วันที่บริจาค     20 มี.ค. 46  
  รายการ     ที่คั่นหนังสืองานศพ ศ.คุณชวนชม จันทระเปารยะ  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     501-600/0595.docclose windows.