รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0594
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     14-8
  ผู้บริจาค     ญาติ ศ. คุณชวนชม จันทระเปารยะ
  วันที่บริจาค     20 มี.ค. 46  
  รายการ     ใบปริญญาบัตรของ ศ.คุณชวนชม จันทระเปารยะ  
  จำนวน     2  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.