รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0593
  ประเภท     รูปภาพ
  หมายเลขทะเบียน     ภ-58
  ผู้บริจาค     ญาติ ศ. คุณชวนชม จันทระเปารยะ
  วันที่บริจาค     20 มี.ค. 46  
  รายการ     ภาพถ่าย ศ.คุณชวนชม จันทระเปารยะ  
  จำนวน     7  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.