รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0592
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-88
  ผู้บริจาค     ญาติ ศ.เทียม คมกฤส
  วันที่บริจาค     20 มี.ค. 46  
  รายการ     หนังสือการป่าไม้ในประเทศไทย  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     501-600/0592.docclose windows.