รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0059
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     11-17
  ผู้บริจาค     นางธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์ , นายประยงค์ ประยูรหงษ์ (คุณพ่อ)
  วันที่บริจาค     11 ธ.ค. 44  
  รายการ     ข่าวสาร ส.ม.ก. สัมพันธ์ ฉบับที่ 3 ส.ค. 2538 (จดหมายจาก ศ.ระพี สาคริก ถึงนายกสมาคมนิสิตเก่า มก.)  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.