รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0581
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     13-53
  ผู้บริจาค     คุณจรรยา พุกกะเวส
  วันที่บริจาค     18 มี.ค. 46  
  รายการ     บัตรสมาชิกร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด ของคุณจรรยา พุกกะเวส  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     501-600/0581.docclose windows.