รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0579
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 0579/2546
  ผู้บริจาค     น.ส.เกสริน ยศวัยใจ
  วันที่บริจาค     7 มี.ค. 46  
  รายการ     หนังสือสถิติ พ.ศ. 2525  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.