รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0576
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     1 2514 รุ่น 27
  ผู้บริจาค     น.ส.เกสริน ยศวัยใจ
  วันที่บริจาค     7 มี.ค. 46  
  รายการ     หนังสืออนุสรณ์เกษตรบัณฑิต รุ่น 27  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     501-600/0576.docclose windows.