รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0575
  ประเภท     รูปภาพ
  หมายเลขทะเบียน     ภก-23
  ผู้บริจาค     อาจารย์อัญเชิญ ชมภูโพธิ์
  วันที่บริจาค     6 มี.ค. 46  
  รายการ     ภาพถ่ายผู้สำเร็จวิชากสิกรรมและสัตวบาลน์ บัณฑิตรุ่นปีการศึกษา 2495-2496 หน้าตึกพืชพรรณ  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.