รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0574
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 0574/2546
  ผู้บริจาค     ภ.โรคพืช คณะเกษตร มก.
  วันที่บริจาค     6 มี.ค. 46  
  รายการ     โล่ จาก The University of the Philippines  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     501-600/0574.docclose windows.