รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0572
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     8-9
  ผู้บริจาค     ผศ.อุดม ภู่พิพัฒน์
  วันที่บริจาค     6 มี.ค. 46  
  รายการ     หนังสือ Thailand Aspects of Landscape and Life by Robert L. Pendleton “An American Geographical Society Handbook”  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.