รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0571
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-87
  ผู้บริจาค     ผศ.อุดม ภู่พิพัฒน์
  วันที่บริจาค     6 มี.ค. 46  
  รายการ     หนังสือโรคของพืชไร่ในประเทศไทย  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     501-600/0571.docclose windows.