รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0568
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 0568/2546
  ผู้บริจาค     รศ.วชิรา สรรพศรี
  วันที่บริจาค     3 มี.ค. 46  
  รายการ     เหรียญ PAST PRESIDENT DHONBURI ROTARY INTERNATIONAL  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     501-600/0568.docclose windows.