รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0564
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-84
  ผู้บริจาค     รศ.วชิรา สรรพศรี
  วันที่บริจาค     3 มี.ค. 46  
  รายการ     หนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นายบุญ อินทรัมพรรย์ “ชีวิตและงาน”  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     501-600/0564.docclose windows.