รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0559
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     13-52
  ผู้บริจาค     รศ.วชิรา สรรพศรี
  วันที่บริจาค     3 มี.ค. 46  
  รายการ     แผ่นผับของ ดร.สง่า สรรพศรี  
  จำนวน     3  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     501-600/0559.docclose windows.