รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0550
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     14-6
  ผู้บริจาค     นายประทีปมานิ คีตซิค
  วันที่บริจาค     12 ก.พ. 46  
  รายการ     สำเนาใบปริญญาบัตร มก. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) ของนายประทีปมานิ คีตซิค  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     501-600/0550.docclose windows.