รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0055
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     11-15
  ผู้บริจาค     นางธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์ , นายประยงค์ ประยูรหงษ์ (คุณพ่อ)
  วันที่บริจาค     11 ธ.ค. 44  
  รายการ     วารสาร สมก. ครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 ก.พ. 2536  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     25-100/0055.docclose windows.