รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0549
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-77
  ผู้บริจาค     นายธานินทร์ สมศิริ
  วันที่บริจาค     11 ก.พ. 46  
  รายการ     ภาพถ่ายจิตรกรรมฝาผนังที่วัดอัมพวันเจติยารม “ เรียงพระราชประวัติพระพุทธเลิศหล้านภาลัย” เป็นปฏิทิน ปี 2545 โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.