รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0546
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     11-46
  ผู้บริจาค     นางสุนันทา คัมภีร์
  วันที่บริจาค     5 ก.พ. 46  
  รายการ     เอกสารศูนย์บริการให้คำปรึกษา แนะนำกฎหมาย ภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มก.  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     501-600/0546.docclose windows.