รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0545
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-76
  ผู้บริจาค     นางสุนันทา คัมภีร์
  วันที่บริจาค     5 ก.พ. 46  
  รายการ     หนังสือข้อบังคับ(ฉบับย่อ) ร้านสหกรณ์เกษตรศาสตร์ จก.  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     501-600/0545.docclose windows.