รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0538
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 0538/2546
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     5 ก.พ. 46  
  รายการ     กล่องตู้กระจกบรรจุตุ๊กตาญี่ปุ่น (ผู้ชาย)  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     501-600/0538.docclose windows.