รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0527
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 0527/2546
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     5 ก.พ. 46  
  รายการ     โล่ที่ระลึก จาก Japanese Chapter of the Asian Pacific Association of Educators in Agriculture and Environmental  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.