รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0522
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 0522/2546
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     5 ก.พ. 46  
  รายการ     เข็มกลัดติดเนคไท จาก KYOTO University, 1897  
  จำนวน     3  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.