รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0512
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 0512/2546
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     5 ก.พ. 46  
  รายการ     แผ่นทองเหลืองที่ระลึกจาก University of Porto  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     501-600/0512.docclose windows.