รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0511
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 0511/2546
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     5 ก.พ. 46  
  รายการ     กล่องที่ระลึกบรรจุมีด, พวงกุญแจ และแว่นขยายโลหะ จาก University of Porto  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     501-600/0511.docclose windows.