รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0501
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 0501/2546
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     5 ก.พ. 46  
  รายการ     แจกันสีขาว จาก Agriculture University of Hebei, 1902  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     501-600/0501.docclose windows.