รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0500
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 0500/2546
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     5 ก.พ. 46  
  รายการ     กล่องไม้ที่ระลึก จาก Griffith University, Australia  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     401-500/0500.docclose windows.