รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0498
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 0498/2546
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     5 ก.พ. 46  
  รายการ     ลายเซ็นประธานาธิบดีแห่งนิคารากัว Friday, March 24, 2000  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     401-500/0498.docclose windows.