รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0497
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 0497/2546
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     5 ก.พ. 46  
  รายการ     พระนามาภิไธย เจ้าชายและเจ้าหญิง Akishino จากประเทศญี่ปุ่น, Monday, September 18, 1995  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.