รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0493
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 0493/2546
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     5 ก.พ. 46  
  รายการ     ของที่ระลึก จาก Nippon Veterinary and Animal Science University, 2003,1, 31 (ตู้กระจกบรรจุตุ๊กตาญี่ปุ่น)  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.