รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0487
  ประเภท     รูปภาพ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 0487/2546
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     5 ก.พ. 46  
  รายการ     ของที่ระลึก ภาพวิว Institute of Animal Science Mariensee, Germany, 2002  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.